عضویت در تیم سابدونی

عضویت در تیم کرونکو علاوه بر درآمد ماهانه شما به آرشیو بالای 100 هزار چپتر به صورت رایگان دست پیدا می کنید توجه داشته باشید این درآمد همیشگی هست و آرشیو کارهای شما در سایت همیشه در معرض فروش می باشد و هر چه فعالیت شما بیشتر باشد درآمد شما با توجه به فعالیت شما بیشتر می شود پس همین الان بشتابید و برای عضو در تیم درخواست خود را ارسال کنید

تست بسته می باشد